OBSERVERA!

FÖRSKOLAN SPUTNIK STÄNGER SIN 

VERKSAMHET PER AUGUSTI 2019


Vi ber så mycket om ursäkt till Er som registrerat Ert köintresse och ännu inte blivit informerade via e-post eller meddelandefunktionen på "min barnomsorg" angående nedläggning av verksamheten. Tekniken har inte varit med oss. Sputnik är en förskola som drivs i form av ett personalkooperativ. Förskolan ligger på Kronobergsgatan på Kungsholmen, ett stenkast från Kronobergsparken. 

På Sputnik går ca tjugofem barn, i åldrar från ett till sex år. Vi har två avdelningar: Karlavagnen och Vintergatan. På Karlavagnen börjar man vid ett års ålder och vid två till tre års ålder flyttar man över till Vintergatan. Vi försöker ha en jämn spridning vad gäller ålder.

Att förskolan drivs som ett personalkooperativ innebär att personalen är ansvariga för hela driften av förskolan. 

Verksamheten är inspirerad av pedagogiken Reggio Emilia. Skapande, observation och dokumentation har storbetydelse. Sputniks miljö är föränderlig och inspirerande och ger möjlighet till många former av kreativitet.

null

null