Start

Sputnik är en förskola som drivs i form av ett nyombildat personalkooperativ. Förskolan ligger på Kronobergsgatan på Kungsholmen, ett stenkast från

Kronobergsparken. 

På Sputnik går ca tjugofem barn, i åldrar från ett till sex år. Vi har två avdelningar: Karlavagnen och Vintergatan. På Karlavagnen börjar man vid ett års ålder och vid två till tre års ålder flyttar man över till Vintergatan. Vi försöker ha en jämn spridning vad gäller ålder.

Att förskolan drivs som ett personalkooperativ innebär att personalen är ansvariga för hela driften av förskolan. 

Verksamheten är inspirerad av pedagogiken Reggio Emilia. Skapande, observation och dokumentation har storbetydelse. Sputniks miljö är föränderlig och inspirerande och ger möjlighet till många former av kreativitet.


Inlogg till interna hemsidan

null

null