På Sputnik använder vi oss av föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldern är med sitt barn på förskolan mellan klockan 9.00 och 11.00 första dagen för att sedan utöka antalet timmar under den andra och tredje dagen. Under dessa dagar finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår.

Den fjärde dagen lämnas barnet hos pedagogerna på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn. Detta är givetvis individuellt, vissa barn behöver längre tid.

Metoden innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Föräldraaktiv inskolning innebär också att både förälder och barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid för att lära känna oss på förskolan. Föräldraaktiv inskolning gör också att barnet inte behöver träna på att lämnas utan på att vara här på Sputnik.

Vi vill främja en trygg relation till er föräldrar och ert barn under inskolningen genom:

  • Tydlighet - under inskolningen är det föräldern som tar hand om sitt barn, dvs. byter blöjor, klär på och av osv.
  • Oforcerat - inskolningspedagogen finns i närheten och tar kontakt med barnet när tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern.
  • Trygghet/Acceptans - genom att vara tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden kommer både förälder och barn att acceptera och känna sig trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara tillsammans med oss.

Vid lämning är det föräldern tillsammans med pedagogerna som avgör när ögonblicket att ta adjö är inne för att lämna över barnet till pedagogen. På så sätt ger vi tillsammans barnet de bästa förutsättningarna för att lösa avskedet.

Våra tankar kring inskolning utifrån läroplanen:

  • Förskolan ansvarar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.
  • Barn och föräldrar ska känna sig trygga i förskolan.
  • Föräldrar kan sitt barn, vi kan barn i grupp.
  • Vi arbetar med att inskola både barn och föräldrar, inte att sära dem åt.