OBSERVERA!

FÖRSKOLAN SPUTNIK STÄNGER SIN VERKSAMHET PER AUGUSTI 2019

Inför en intresseanmälan till vår kära förskola vill vi informera om att Sputnik ombildats från ett föräldradrivet- till ett personaldrivet kooperativ.

Samtliga förskolor inom Stockholms stad (både kooperativ, privata och kommunala) kommer med start oktober 2014 att ha en gemensam portal för köregistrering. OBSERVERA att detta inte innebär att Sputnik blir en del av den kommunala kön.

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss hänvisar vi till e-tjänsten min barnomsorg. Där kan du registrera köansökan, följa din ansökan, se ditt barns köplats, erbjudas och tacka ja eller nej till plats, rangordna dina val och dyl. För eventuella frågor välkomnar vi Er att kontakta oss via e-mail.

Sputnik arrangerar "öppet hus" en gång varje termin, där möjlighet ges till att träffa oss pedagoger, kika på våra lokaler samt lära känna vår verksamhet och värdegrund. Ni kan registrera Er köplats innan eller efter besök hos oss.