Maten

Maten på Sputnik är en stor del av vår verksamhet. Vi vill främja ett sunt, trevligt och roligt förhållningssätt till alla våra måltider.

Sputnik har en egen kock som lagar och bakar all mat från grunden. Vårt huvudmål är att servera mat som smakar gott, luktar gott och innehåller bra råvaror som i möjligaste mån är ekologiska och närproducerade. Vi vill även sträva efter att ta bort allt socker samt onödiga tillsatser i den mat vi serverar.

Både under lunchen och mellanmålet är vi uppdelade vid små bord med minst en pedagog vid varje bord. Detta anser vi skapar en positiv matro för barnen och ger tid för alla att i lugn och ro kunna sitta ner och prata med varandra. Mat ska inte bara vara nödvändigt för att överleva utan också en positiv del i barnens utveckling. Därför är barnen med i köket när tillfälle ges och hjälper till med att laga mat eller baka bröd.

Eftersom maten är en så viktig del av Sputnik försöker vi i den mån det går att även inkludera barnen i återvinningsarbetet. Vi försöker framförallt besöka återvinningsstationen vid Pontonjärsparken för att sortera och kasta mjölkpaket och konservburkar. Våra äldre barn besöker en gång per år en bondgård vid Stora skuggan för att få uppleva och försöka förstå ett naturligt kretslopp.

Vår hålltider för lunch och mellanmål är följande: vi äter frukt ca kl. 09.30, lunch kl 11.15, mellanmål kl. 14.15 och avslutar dagen med frukt för de barn som är kvar ca kl. 16.30.

Sputniks matpolicy

1. Hög kvalitet på råvarorna.Maten som serveras och lagas ska vara hälsosam och utan onödiga tillsatser. Hel-eller halvfabrikat ska ha korta innehållsförteckningar och vara tillagade med ingredienser som om kocken hade gjort det själv.

2. Ekologiska och närodlade råvaror i största möjliga mån.Detta gäller framförallt råvaror som serveras varje dag, till exempel frukt, grönsaker och mjölkprodukter. Om det ekologiska inte går att tillgodose bör köket som näst bästa alternativ servera svenska frukter och grönsaker. Närodlat bör premieras vid kontraktering av matleverantörer.

3. Varierad kost och vegetariska måltider varje vecka.Måltiderna ska innehålla de näringsämnen och kostråd Livsmedelsverket rekommenderar för barn i åldern ett till fem år.

4. Sockerfri vardagsmat. Sockerfri vardagsmat innebär framförallt att det inte ska serveras mat med dolt socker och att vardagsmaten som tillagas i köket inte sockras. I görligaste mån bör till exempel bröd, flingor och yoghurt vara osötat eller åtminstone ha socker långt ned i innehållsförteckningen. Vid högtider görs undantag, vid helger såsom påsk, midsommar och jul kan must eller saft serveras och vid festliga dagar såsom Fettisdagen, kanelbullens dag och Lucia får Sputnik baka sin egna semlor, bullar och pepparkakor. Alla undantag bör följa punkt 1 och 2.

5. Restriktioner mot charkprodukter.Charkprodukter processade med nitrit (t.ex. bacon, skinka, korv och leverpastej) bör serveras vid ett fåtal huvudmål i månaden. Charkprodukter bör i övrigt följa punkt 1 och 2. Målet är att servera charkprodukter utan nitrit.

Sputnik följer Livsmedelsverkets råd och regler för bra matintag i förskolan.