OBSERVERA!

FÖRSKOLAN SPUTNIK STÄNGER SIN 

VERKSAMHET PER AUGUSTI 2019

En vanlig dag på Sputnik

Vi börjar oftast dagen med att ses inne på Sputnik eller ute i Pontonjärparken. Vi leker och hälsar alla välkomna fram till ca kl 09.00 när vi brukar dela upp oss i de två avdelningarna. Vintergatan (avdelningen för större barn) brukar oftast gå till en annan park eller har utomhusmatematik medan Karlavagnen (avdelningen för mindre barn) går till sin naturruta eller leker ute i parken. Under våren brukar vi åka med Vintergatan till Judarnskogen en dag i veckan.

Vi brukar vara inne på Sputnik senast kl.10.30. Barnen tar själva av sig ytterkläder och hänger vid sin hylla. Efter handtvättning och toalettbesök har vi samling, ibland tillsammans men oftast uppdelade efter de två avdelningarna. Vintergatan har temasamlingar i form av experiment, sagor, barnråd, barnledda samlingar eller matematik. Karlavagnen har samlingar i form av flanosagor, sångpåsar eller träffar Babblarna (ett pedagogiskt verktyg för språkutveckling). Efter samlingen äter vi lunch! Barnen på Vintergatan får själva hämta mat nere i köket eftersom vi tycker att det är viktigt att öva motoriken i att bära sin tallrik och självkänslan i att själv bestämma hur mycket mat barnet vill ha. På Karlavagnen står maten på bordet men här övas det också i att ta mat själv. Barnen övar motoriken, benämner vad och hur mycket de ska äta.

null

Efter lunchen har alla barn på Sputnik någon form av vila. Karlavagnen har sovvila vilket innebär att vi går och lägger oss i det stora lekrummet på våra madrasser med egna gosedjur eller liknande. På Vintergatan slår vi oss ner i vår stora röda soffa för att lyssna på sagor.

Efter vilan är det oftast projektarbete i mindre grupper för Vintergatan men också mycket frilek, som innebär allt från att bygga torn med klossar till rollekar i “lägenheten”. Vid denna tidpunkt sker även mycket skapande och pyssel i vår ateljé. Karlavagnen sover oftast fram till två och de som vaknar tidigare brukar pyssla eller sitta och titta i böcker.

Vid tvåtiden äter vi mellanmål som serveras vid borden. Här övar vi på att själva ta pålägg på smörgåsen, hälla mjölk etc.

Efter mellanmålet vid tretiden börjar några barn gå hem. De barn som är kvar ägnar sig mycket åt dans och skapande. Under varmare månader går vi gärna ut och leker i parken. I dagsläget stänger Sputnik sin verksamhet kl 17.00.

Återkommande aktiviteter

På Sputnik tycker vi att det är viktigt att röra på sig. Under vintern när det är svårt att gympa runt i kyla och snö hyr vi “Friskis och Svettis” lokal en gång i veckan för gymnastik. Karlavagnen dansar och rör på sig till Bamsegympa och Miniröris i Sputniks lokaler. Under vår, sommar och höst använder vi oss av basketplanen i Kronobergsparken för rörelse och rytmik.

Under hösten och våren går de äldsta barnen vid några tillfällen på mycket uppskattade “Klassiskt tonande” som är teater för barn om klassisk musik. Det är alltid olika musiker från orkestrar som uppträder med olika instrument.

För att öva språkutvecklingen arbetar Karlavagnen med ett verktyg som heter Babblarna. Babblarna pratar sitt eget språk som helt bygger på ljudet i deras namn. Genom att lyssna på Babblarna och genom att härma deras sätt att prata tränas effektivt förmågan att använda betoningar och melodi i språket.