Personalen


Sputniks engagerade personalstyrka består av många olika individer som alla brinner för en fantastisk förskola! Regelbundet genomgår hela personalstyrkan kurser och utbildningar, vilket fungerar som inspirationskälla till en sammanhängande och utvecklande verksamhet och pedagogisk miljö för alla barnen på Sputnik. Personalstyrkans olika bakgrunder, både från andra förskolor, studier och yrken resulterar i ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter, vilket dagligen nyttjas inom- och breddar verksamheten.

Maria (Mia) Gunsarfs

Är förskolechef tillsammans med Indra samt förskollärare på Vintergatan. Mia har flera års erfarenhet av förskola och började på Sputnik 2004 för att sedan göra ett studieuppehåll när hon läste psykologi, sociologi och kriminologi. Mia återvände till Sputnik för sju år sedan och arbetar nu intensivt med att utveckla Sputniks värdegrund tillsammans med barnen. Mia är även drivande i Sputniks barnråd och har ansvar för den pedagogiska planeringen.

Indra Kjellin

Är biträdande förskolechef tillsammans med Mia och arbetar även som Sputniks kock. Indra har arbetat på Sputnik i över åtta år och har flera års erfarenhet från restaurangbranschen, samt utbildning inom mänskliga rättigheter, förvaltningsrätt och sociologi. Indra är mest verksam inom köket och är den som möjliggör att Sputnik har de glädjefyllda måltiderna varje dag. Hon arbetar även i barngrupp och försöker baka och laga mat med barnen när det finns tillfälle.

Jens Sanneklint

Är utbildad barnskötare från Västerås som har arbetat inom förskola i sju år. Jens arbetar främst på Karlavagnen men vid behov även på Vintergatan. Jens tycker om att arbeta med rörelse och rytmik och har varit med och drivit en idrottsförskola. Jens började arbeta på Sputnik under hösten 2012.

Ulrika Gunnarson

Är utbildad barnskötare som har arbetat på Sputnik i tio år och är inne på sitt 25:e år inom förskola. Ulrika arbetar mestadels på Karlavagnen men hjälper även vid behov till på Vintergatan. Ulrika har under en längre tid skapat fantastiska sagor tillsammans med barnen och är drivande i alla våra sagoprojekt både för de stora och små barnen.

Karolina Falk

Karolina har varit på Sputnik sedan 2014 och arbetar med de äldre barnen. Hon har många påhittiga idéer och skapar ofta nya spel och lekar tillsammans med barnen.

Andrea Kjellin

Andrea är Sputniks senaste tillskott och arbetar med de yngre barnen på Karlavagnen. Hon brinner särskilt för skapande och är den kreativt lysande stjärnan i Sputniks ateljé.