Praktisk information

OBSERVERA!

FÖRSKOLAN SPUTNIK STÄNGER SIN 

VERKSAMHET PER AUGUSTI 2019

Öppettider

Sputnik följer Stockholms stad riktlinjer för öppettider, vilket innebär att vi i linje med nuvarande behov håller Sputnik öppet för verksamheten mellan klockan 08.00 och 17.00.

Avgifter

Sputnik praktiserar samma regler för avgifter som Stockholms stad. För fullständiga regler läs här.

Avgiften grundar sig på barnets ålder, antal barn i hushållet samt hushållets sammanlagda inkomst. Månadsavgiften betalas i förskott, senast den 28:e varje månad. Alla betalar för 12 månader per år.

Lokalerna

Sputniks lokaler är ständigt föränderliga och anpassas efter de aktuella barngrupperna. Det är viktigt att lek-, konstruktions- och skapandematerial i största möjliga mån finns tillgängligt på barnens nivå. Vi utvärderar systematiskt barngruppens intresse och lek, i syfte att ha en miljö som ska stimulera samtliga barn på individnivå och samtidigt spegla vår värdegrund. Vi arbetar med skapande i ateljéer, konstruerar byggrum och iscensätter inspirerande arbets- och lekstationer med varierande syften beroende på barnens intresse.